מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
תקנון מבצעים
ריקושט 3000 בע"מ (להלן: "החברה")
1. החברה מפעילה את רשת חנויות ריקושט בכל רחבי הארץ.
2. המבצע יתקיים במועדים המפורסמים בסניפים ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע" ו/או "מועד המבצע"). החברה לא תהא אחראית לפעילות הקשורה למבצע לאחר תום תקופת המבצע, לרבות, אך לא רק, פרסומים במדיה כלשהי אודות המבצע ושאינם על דעת החברה.
3. המבצעים יחולו בסניפי הרשת. המבצע כולל הנחה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. ההצטרפות הינה בסניפי הרשת בלבד. לא תבוצע צבירת נקודות מועדון בעת המבצע. המבצע לא תקף על מוצרים המשתתפים במבצע בלעדי באתר
4. המבצע יתקיים בכל סניפי הרשת בהתאם למגוון המוצרים בסניף.
5. החברה רשאית לשנות את מועד המבצע ו/או להפסיקו ו/או לשנותו ו/או לשנות את מספר הסניפים המשתתפים במבצע ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל תנאי בתקנון זה, בכל עת.
6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה  
7. אין כפל מבצעים הטבות  והנחות .
8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה ללקוח.
9. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.
10. לא ניתן לשלם על המבצעים באמצעות תווים/כרטיסים נטענים.
11. החלפת מוצר תתבצע, בכפוף לדין, ועד 14 יום לאחר הקניה כאשר המוצר ללא שימוש, חדש ובאריזתו המקורית, לפי מחיר הקניה בפועל בימי המבצע, כלומר לאחר ההנחה שניתנה ובהצגת חשבונית מס של הקניה.
12. כמות מלאי מינימלית – 200 יחידות.
1. בריקושט אילת בלבד המחירים לצרכן אינם כוללים מע"מ .
2. המבצע תקף לדגמים המשתתפים במבצע.
3. המבצע יחול בכפוף למגוון הקיים בכל סניף
4. מבלי לפגוע במבצעים המפורטים בתקנון מבצע זה, המחיר ללא הנחה כמו גם המחיר בהתאם למבצע מוצג בכל סניף בהתאם לחוק
5. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע
6. תנאים אלו הינם בנוסף על תנאים המפורטים באתר החברה ו/או תנאים אחרים שמפרסמת החברה, ובכל מקרה אין בתנאים אלו כדי לפגוע ו/או להקל בתנאים כאמור אלא אם נאמר במפורש בתנאים אלו 
7. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באתר הרשת ובסניפים
8. התנהגות של החברה, לטובת לקוח, בניגוד לתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין ואין בה משום ויתור על זכויות החברה על פי תקנון זה
9. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו
10. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו ביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל 
11. ט.ל.ח.
 
סגור
Loading
Go back to %1