מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) עצירת אנימציות (מקש קיצור 6)

תקנון מבצעים

תקנון מבצעי נובמבר 2021

ריקושט 3000 בע"מ (להלן: "החברה")

 1. החברה מפעילה את רשת חנויות ריקושט בכל רחבי הארץ.
 2. המבצע יתקיים בין התאריכים 1.11.21 עד 30.11.21 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע" ו/או "מועד המבצע"). החברה לא תהא אחראית לפעילות הקשורה למבצע לאחר תום תקופת המבצע, לרבות, אך לא רק, פרסומים במדיה כלשהי אודות המבצע ושאינם על דעת החברה.
 3. המבצע יתקיים בכל סניפי הרשת בהתאם למגוון המוצרים בסניף.
 4. החברה רשאית לשנות את מועד המבצע ו/או להפסיקו ו/או לשנותו ו/או לשנות את מספר הסניפים המשתתפים במבצע ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל תנאי בתקנון זה, בכל עת.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה  
 6. אין כפל מבצעים הטבות  והנחות .
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה ללקוח.
 8. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי, ו/או "ריקושי" ו/או מזומן ו/או תווי שי שאין לגביהם הגבלה.
 9. לא יתקבל תשלום בתווי שי שקיימת על גביהם הגבלת קניה במבצעים והנחות.
 10. החלפת מוצר תתבצע, בכפוף לדין, ועד 14 יום לאחר הקניה כאשר המוצר ללא שימוש, חדש ובאריזתו המקורית, לפי מחיר הקניה בפועל בימי המבצע, כלומר לאחר ההנחה שניתנה ובהצגת חשבונית מס של הקניה.
 11. כמות מלאי מינימלית – 200 יחידות לחנות .
  1. בריקושט אילת בלבד המחירים לצרכן אינם כוללים מע"מ .
  2. המבצע תקף לדגמים המשתתפים במבצע.
  3. המבצע יחול רק על המוצרים בנספח א' (טבלת המבצעים) ובכפוף למגוון הקיים בכל סניף
  4. מבלי לפגוע במבצעים המפורטים בתקנון מבצע זה, המחיר ללא הנחה כמו גם המחיר בהתאם למבצע מוצג בכל סניף בהתאם לחוק
  5. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע
  6. תנאים אלו הינם בנוסף על תנאים המפורטים באתר החברה ו/או תנאים אחרים שמפרסמת החברה, ובכל מקרה אין בתנאים אלו כדי לפגוע ו/או להקל בתנאים כאמור אלא אם נאמר במפורש בתנאים אלו 
  7. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באתר הרשת ובסניפים
  8. התנהגות של החברה, לטובת לקוח, בניגוד לתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין ואין בה משום ויתור על זכויות החברה על פי תקנון זה
  9. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו
  10. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו ביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל 
  11. ט.ל.ח.

תקנון מבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים

נובמבר 2021

ריקושט 3000 בע"מ (להלן: "החברה")

 1. החברה מפעילה את רשת חנויות ריקושט בכל רחבי הארץ.
 2. המבצע יתקיים בין התאריכים 1.11.21 עד 30.11.21 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע" ו/או "מועד המבצע"). החברה לא תהא אחראית לפעילות הקשורה למבצע לאחר תום תקופת המבצע, לרבות, אך לא רק, פרסומים במדיה כלשהי אודות המבצע ושאינם על דעת החברה.
 3. 3.       המבצע לחברי מועדון ריקושט CLUB ולמצטרפים חדשים בלבד.
 4. המבצע יתקיים בכל סניפי הרשת בהתאם למגוון המוצרים בסניף. למעט סניפי ריקושט עודפים ותחנה מרכזית החדשה ת"א.
 5. החברה רשאית לשנות את מועד המבצע ו/או להפסיקו ו/או לשנותו ו/או לשנות את מספר הסניפים המשתתפים במבצע ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל תנאי בתקנון זה, בכל עת.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה  
 7. אין כפל מבצעים הטבות  והנחות .
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה ללקוח.
 9. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי, ו/או "ריקושי" ו/או מזומן ו/או תווי שי שאין לגביהם הגבלה.
 10. לא יתקבל תשלום בתווי שי שקיימת על גביהם הגבלת קניה במבצעים והנחות.
 11. החלפת מוצר תתבצע, בכפוף לדין, ועד 14 יום לאחר הקניה כאשר המוצר ללא שימוש, חדש ובאריזתו המקורית, לפי מחיר הקניה בפועל בימי המבצע, כלומר לאחר ההנחה שניתנה ובהצגת חשבונית מס של הקניה.
 12. כמות מלאי מינימלית – 2000 יחידות לחנות .
  1. בריקושט אילת בלבד המחירים לצרכן אינם כוללים מע"מ .
  2. המבצע תקף לפריטים המשתתפים במבצע .
  3. המבצע יחול רק על המוצרים בנספח א' (טבלת המבצעים) ובכפוף למגוון הקיים בכל סניף
  4. מבלי לפגוע במבצעים המפורטים בתקנון מבצע זה, המחיר ללא הנחה כמו גם המחיר בהתאם למבצע מוצג בכל סניף בהתאם לחוק
  5. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע
  6. תנאים אלו הינם בנוסף על תנאים המפורטים באתר החברה ו/או תנאים אחרים שמפרסמת החברה, ובכל מקרה אין בתנאים אלו כדי לפגוע ו/או להקל בתנאים כאמור אלא אם נאמר במפורש בתנאים אלו 
  7. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באתר הרשת ובסניפים
  8. התנהגות של החברה, לטובת לקוח, בניגוד לתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין ואין בה משום ויתור על זכויות החברה על פי תקנון זה
  9. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו
  10. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו ביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל 
  11. ט.ל.ח.

 

 

תקנון הפנינג חנוכה לחיילים בשיתוף מועדון 'יותר' - 2021

ריקושט 3000 בע"מ (להלן: "החברה")

 

 

 1. החברה מפעילה את רשת חנויות ריקושט בכל רחבי הארץ.
 2. המבצע יתקיים בין התאריכים 28.11.21 ועד 6.12.21 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע" ו/או "מועד המבצע"). החברה לא תהא אחראית לפעילות הקשורה למבצע לאחר תום תקופת המבצע, לרבות, אך לא רק, פרסומים במדיה כלשהי אודות המבצע ושאינם על דעת החברה
 3. המבצע יתקיים בכל סניפי הרשת בהתאם למגוון המוצרים בסניף.
 4. מימוש הטבות המבצע בהצגת תעודת חוגר/קצין או בתשלום בכרטיס אשראי 'יותר'.
 5. החברה רשאית לשנות את מועד המבצע ו/או להפסיקו ו/או לשנותו ו/או לשנות את מספר הסניפים המשתתפים במבצע ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל תנאי בתקנון זה, בכל עת.
 6. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה   
 7. למען הסר ספק- אין כפל מבצעים והנחות מלבד לחברי מועדון ריקושט CLUB, ולמשלמים בכרטיסי אשראי של מועדון יותר, מועדון הוט, מועדון חבר ומועדון קרנות (בכפוף לתנאים)
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה ללקוח
 9. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי, ו/או "ריקושי" ו/או מזומן ו/או תווי שי שאין לגביהם הגבלה.
 10. לא יתקבל תשלום בתווי שי שקיימת על גביהם הגבלת קניה במבצעים והנחות.
 11. החלפת מוצר תתבצע, בכפוף לדין, ועד 14 יום לאחר הקניה כאשר המוצר ללא שימוש, חדש ובאריזתו המקורית, לפי מחיר הקניה בפועל בימי המבצע, כלומר לאחר ההנחה שניתנה ובהצגת חשבונית מס של הקניה.
 12. כמות מלאי מינימלית – 500 יחידות
 13. מבלי לפגוע במבצעים המפורטים בתקנון מבצע זה, המחיר ללא הנחה כמו גם המחיר בהתאם למבצע מוצג בכל סניף בהתאם לחוק
 14. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע
 15. תנאים אלו הינם בנוסף על תנאים המפורטים באתר החברה ו/או תנאים אחרים שמפרסמת החברה, ובכל מקרה אין בתנאים אלו כדי לפגוע ו/או להקל בתנאים כאמור אלא אם נאמר במפורש בתנאים אלו 
 16. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באתר הרשת ובסניפים
 17. התנהגות של החברה, לטובת לקוח, בניגוד לתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין ואין בה משום ויתור על זכויות החברה על פי תקנון זה
 18. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו
 19. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו ביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל 
 1. בריקושט אילת בלבד המחירים לצרכן אינם כוללים מע"מ
 2. המבצע יחול רק על המוצרים הנכללים בנספח א' (טבלת המבצעים) ובכפוף למגוון הקיים בכל סניף
 1. ט.ל.ח.

 

 

 

 

 

 

נספח א' לתקנון הפנינג חנוכה לחיילים בשיתוף מועדון יותר – 2021

 

 

תיאור המבצע

חולצה/מכנס טרמי נשיונל גאוגרפיק – 99 ₪ לפריט במקום: 169 ₪

פנס לד לנסר דגם 2MH ב- 149 ₪ במקום 179 ₪

לדרמן SIDEKICK – 289 ₪ במקום 319 ₪

סדין + ציפית 69 ₪ במקום 89 ש”ח

מגבת מיקרופייבר מנדפת DESERT SNOW 69 ₪ במקום 99 ₪

ערכות קפה נשיונל גאוגרפיק – 20% הנחה

חם צוואר/כפפות טאץ' DESERT SNOW – 20% הנחה

גרבי קומנדו טרמולייט – 2 יח' ב- 99 ₪

מעילים וסופטשלים – 20% הנחה

 

הצטרפו אלינו
התחברות